--> */ ?>
 • 1 март – 30 април 2017 г.
  Записване за участие.
 • 18 април – 31 май 2017 г.
  Попълване на въпросници.
 • 1 юни – 15 юни 2017 г.
  Обработка на резултатите.
 • 16 юни - 15 юли 2017 г.
  Представяне на временните резултати.
 • 15 юли - 1 септември 2017 г.
  Създаване на план за последващи действия от страна на компанията.
 • 1 септември – 10 октомври 2017 г.
  Изчисляване на рейтинга на компаниите участници.
 • 10 октомври 2017 г.
  Кръгла маса и официална церемония по обявяване на ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛ за 2017 година.

Каталози

Организатори:

Със съдействието на:

Партньори: