--> */ ?>

Резултатите и изводите от проучването сред ИКТ компании в България, реализирано от агенцията AAA по поръчка на JobTiger и ICT Media, ще бъдат представени и дискутирани по време на кръгла маса.

Кръглата маса си поставя за цел да потърси и отговорите на въпроси, свързани с професионални казуси от ежедневието на HR-ръководителите и мениджърите в ИКТ компаниите, засягащи различните аспекти на управлението и развитието на човешките ресурси. Тази година темата на кръглата маса е „В началото бе Словото или силата на вътрешната комуникация“. Акценти в дискусията ще поставим на:
  * Вътрешно-фирмената комуникация като инструмент за постигане на по-добри бизнес резултати;
  * Служителите - най-важният глас на компанията;
  * Влиянието на комуникация между служителите върху тяхната продуктивност и ангажираността
     им към компанията. Насърчаване на добрия тон и сътрудничеството;
  * Вътрешно-фирмената комуникация в контекста на съвременните технологии.

Непосредствено след кръглата маса ще се проведе церемония, на която ще бъдат наградени победителите в отделните категории от класацията „ТОП ИКТ Работодател“!

Участници в кръглата маса

Стоян Ганев
Управител на Audit Advice Associates

Стоян Ганев се включва в екипа на ААА през миналата година като експерт и след това като управител на дружеството. През последните години е заемал различни ръководни длъжности в компании от производствения сектор и от услугите. Участник е в проекти по управленско консултиране и одит в български и международни компании. Притежава професионална диплома по мениджмънт от Open Univercity - GB. Преподавател по "Управленски информационни системи (ERP)" и "Управление на човешките ресурси" в бакалавърски и магистърски програми.

Елена Маринова
Член на УС и Председател на Комисията по образование на БАИТ
Президент на Мусала Софт

Елена Маринова е президент на Мусала Софт. В своята обществена дейност Елена Маринова участва в проекти, свързани с разпознаването на България като международно призната ИТ дестинация и е активно ангажирана с дейности, посветени на промотиране и подпомагане развитието на българския бизнес климат, ИТ образование, наука и иновации, предприемачество.

Елена Маринова е член на серия неправителствени и бизнес организации, сред които: Член на Европейски парламент на предприятията (ЕПП); Член на Борда на Алумни Сдружение на Стопански Факултет, Софийски Университет; Член на управителен съвет на фондация „Еврика"; Член на Консултативен научен съвет по информационни и комуникационни науки и технологии към УС на БАН; Член на на комисията "Джон Атанасов" към Президента на България; Член на „Реформ Юнион Клуб"; Ментор на „Заедно в час"; Ментор във фондовете за рискови инвестиции "Eleven" и "Launchub"; Представител на Мусала Софт и вицепрезидент (2005-2009) на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ); Представител на Мусала Софт и член на Управителния съвет (2011-...) на БАИТ; Представител на Мусала Софт в БТПП; Представител на Мусала Софт в КРИБ; Представител на Мусала Софт в AmCham.

Георги Първанов
Член на УС Българска асоциация за управление на хора

Георги Първанов има повече от 20 години международен опит в областта на управлението на човешки ресурси. През 2000 година той поставя началото на консултантска компания за човешки ресурси Consulteam в България, която бързо става една от най-големите HR компании в Централна и Източна Европа, с офиси в България, Сърбия, Хърватия, Румъния, Черна гора, Русия и Прибалтика. Consulteam става представител на някои от най-големите световноизвестни HR организации като Mercer, Tack, TMI, Thomas, Erickson College, Panoramic Feedback. През 2011 той продава фирмата на италианска компания. През 2015 стартира проекта Cteam. От май 2016 е член на Борда на директорите на Българската асоциация за управление на хора.

Светослав Иванов
Изпълнителен директор Българска аутсорсинг асоциация

Светослав Иванов има над 15 години национален и международен опит в сферата на мениджмънта, бизнес развитието, бизнес операциите и предоставянето на услуги. Неговият богат опит включва оптимизация на бизнес процеси, информационни технологии, продажби и мобилни разплащания.

Светослав е работил девет години за Xerox като през по-голямата част от времето там е бил главен мениджър за Югоизточна Европа. В последствие е бил отговорен за дейностите по логистика и управление в Office 1 Superstore за Централна Източна Европа. Той започва кариерата си в сферата на бизнес процесите през 2009 г. като независим консултант. По-късно заема длъжността главен мениджър „Доставка на услуги“ в Sutherland Global Services. Светослав Иванов е бил директор „Продажби“ в Cellum в периода 2012 – 2014 г., където заедно с екипа си разработват продукта за мобилни разплащания от ново поколение CellumPay. От 2014 г. той е главен изпълнителен директор на C3 Customer Contact Channels за България.

Светослав Иванов има бакалавърска степен „Управление на търговията“ от Маастрихтския университет, Холандия.

Адв. Весела Кабатлийска
Ръководител на трудовоправeн екип Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“ е адвокатска кантора, предлагаща специализирани правни услуги нa юридически и физически лица в много области на гражданското, административното и процесуалното право. Kантората има изцяло специализиран екип от експерти по трудово право, защита на лични данни и имиграционни въпроси, обслужващ едни от най-големите работодатели в България. Като признание за високото ниво на експертиза на екипа, през 2014 г. дружеството е поканено и прието за Българския член на Световния алианс на трудовоправните експерти (Employment Law Alliance).

Весела Кабатлийска ръководи трудовоправния екип на дружеството. Тя има дългогодишен опит в областта на трудовото право и защита на личните данни с акцент върху различните видове способи за насърчаване на служителите и по-специално опции за изкупуване на дялове/акции (share option plans) за ИТ индустрията. Весела е член на Комитета по членство на European Law Alliance и признат експерт в областта.

Искрен Ангелов
Началник на отдел „Активна политика на пазара на труда“, Министерство на труда и социалната политика

Искрен Ангелов е началник на отдел „Активна политика на пазара на труда“, дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност", Министерство на труда и социалната политика.

Ива Тодорова
Изпълнителен директор по регулаторните въпроси
IBM

Понастоящем Ива Тодорова е Изпълнителен директор по регулаторните въпроси към IBM, глобално интегрирана корпоративна функция, осигуряваща експертиза в областта на обществената политика и правителствените отношения.
Нейните отговорности включват работа с правителството, публични институции и неправителствени организации по ключови икономически, правителствени и обществени въпроси, насочени към подобряване на бизнес средата и по-добра законодателна рамка.
Тя ръководи и координира всички приоритетни за IBM България политики, свързани със застъпничество и търговия и действа като представител на IBM в застъпнически срещи с високопоставени български служители.
В рамките на мрежата за Глобално управление и Регулаторни въпроси тя е добила международен опит и е водила работни групи, фокусирани върху конкретни приоритети на ЕС и фирмени политики като Workforce, Digital Single Market, Cloud, Cognitive Computing и др.
По време на обучението си в Юридическия факултет на Софийския университет, тя работи в консултантския бизнес в рамките на фирми като Price Waterhouse Bulgaria и Ърнст и Янг България.
Освен това тя представлява IBM в Американската търговска камара, КРИБ, Българска индустриална камара и други. Тя е член на Управителния съвет на AMCHAM Bulgaria и член на Управителния съвет на Консултативния съвет по въпросите на отвъдморската сигурност (OSAC) в Държавния департамент на САЩ.

Каталози

Организатори:

Със съдействието на:

Партньори: