--> */ ?>

Необходимо е към момента на проучването в компанията да работят минимум 60 служители на пълен работен ден. Компании, с по-малък брой служители, също ще имат възможност да се включат в изследването, но само в категорията „Малки компании“.

За да участва в проучването, всяка фирма избира една от деветте категории. Категорията се определя според основния предмет на дейност, който допринася за най-голям процент от оборота на компанията.

  • Телекомуникации (предлагане на достъп до Интернет, хостинг услуги, VPN свързаност, фиксирана телефония, мобилна телефония, ТВ програми и видеоконферентни услуги и др.)<
  • Развой на софтуер (разработка на собствени системи, приложения и уеб сайтове)
  • Производство и асемблиране на хардуер (компютърна техника, оборудване, касови апарати и др.)
  • Продажби на софтуер, хардуер и комуникационна техника на крайни клиенти (включително: компютърна техника, офис оборудване, касови апарати, UPS и др.; комуникационна техника от неоператорски клас като LAN хардуер, защитни стени и др.; операционни системи, приложения и др.)
  • Системна интеграция (комплексна интеграция на хардуер, мрежово оборудване, софтуер, услуги)
  • Дистрибуция на софтуер, хардуер, комуникации (продажба на ИТ продукти на дилъри)
  • Аутсорсинг на ИТ услуги (изнасяне на услуги, процеси и дейности в сферата на ИТ)
  • ИТ услуги (други ИТ услуги, включително опериране на специфични ИТ системи, финансови, информационни, онлайн реклама и т.н.)
  • Малки компании (под 60 служители на пълен работен ден)

Каталози

Организатори:

Със съдействието на:

Партньори: