--> */ ?>

Контакти

ICT Media:
Теодора Илиева
m: (+359) 885 203 890
t: (+359) 2 461 54 03
e: teodora.ilieva@idg.bg

JobTiger:
Йоанна Ралева
m: (+359) 884 070 906
t: (+359 ) 2 49 180 20
e: joanna@jobtiger.bg

Организатори:

Със съдействието на:

Партньори: