--> */ ?>

„ТОП ИКТ Работодател“ има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.

ИТ, телекомуникационната и аутсорсинг индустрии са сред най-динамично развиващите се сектори, с висока добавена стойност на продуктите и услугите си, и като такива имат сериозна роля и значение за икономическото развитие на България. Работните позиции в ИКТ сектора са едни от най-предпочитаните сред кандидатите за работа, но същевременно този сектор отбелязва хронично търсене и недостиг на квалифицирани специалисти, което затруднява растежа на бизнеса им.

Именно затова организаторите, JobTiger и ICT Media, вярват, че ежегодното изследване на ангажираността на служителите в ИКТ сферата и класация на водещите компании в тези бизнес области в страната, може да открои ключовите проблеми и възможности за развитие на този сектор.

Проучването се провежда сред български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на нашия пазар. Изследването се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА).

ВСЯКА ОТ КОМПАНИИТЕ, КОЯТО СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОУЧВАНЕТО:

  • ще получи безплатно основни резултати от изследването и нивата на ангажираност на служителите си;
  • ще научи степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията и подпомагат постигането на целите й;
  • ще получи безплатно информация за класирането си сред останалите фирми, участващи в проучването;
  • ще има възможността да получи подробен анализ за резултатите от изследването или индивидуален анализ за самата компания.
  • Анонимността на участниците е гарантирана и няма да бъдат събирани лични или финансови данни за служителите и компанията.
  • Въпросниците се попълват он-лайн и позволяват на всеки служител и мениджър да избере времето и мястото, от което да го направи.
  • Процесът отнема oколо 30 минути, като попълването може да бъде прекъсвано и продължено по-късно.
  • Участието в проучването е напълно безплатно!

Каталози

Организатори:

Със съдействието на:

Партньори: