същността на изследването

„ТОП ИКТ Работодател“ изследва ангажираността и удовлетвореността на служителите в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Проучването откроява предпочитаните работодатели в сферата и очертава водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.

Ангажираност на служителите
Степен на интегриране на стратегии за развитие в организацията
Удовлетвореност на служителите

Кой е ТОП ИКТ Работодател за 2017-та година?
Съвсем скоро предстои да разберем.

Отбележете в календара си датата 10 октомври, когато за шеста поредна година, ще споделим какви са водещите HR практики и пред какви предизвикателства, свързани с ангажираността и удовлетвореността на служителите, са изправени HR специалистите и управителите на компаниите в един от най-динамично развиващите се сектори в България.
Елена Маринова, член на УС и Председател на Комисията по образование на БАИТ, президент на Мусала Софт, Георги Първанов, Член на УС на БАУХ и Светослав Иванов, изпълнителен директор на БАА, са само част от имената на участниците в кръглата маса, а кои са останалите, скоро ще споделим.

Организатори:

Със съдействието на:

Партньори: